Szent István Egyházközség Bordány

A Szent István Egyházközség archív hírei


Mindenszentek ünnepe és Halottak napja 2018. 2018. 10. 30.

November 1-én, Mindenszentek ünnepén 14 órától temetőlátogatás és sírszentelés. 16 órakor szentmise a templomban, majd megemlékezés és koszorúzás a Szent István téren a II. világháborúban elesett bordányi áldozatok emlékére.
November 2-án, pénteken Halottak napja, 17 órakor lesz szentmise.

Nagyheti és húsvéti miserend 2018. 2018. 03. 11.

Virágvasárnap – március 25. szentmise – 9.30
Nagycsütörtök – március 29. ünnepi szentmise – 16.00
Nagypéntek – március 30. – Keresztút – 15.15; ünnepi istentisztelet – 16.00
Nagyszombat – március 31. – Húsvét vigíliája – 18.00
Húsvétvasárnap – április 1. – ünnepi szentmise – 9.30
Húsvéthétfő – április 2. – szentmise – 9.30

Advent és Karácsony 2017. 2017. 11. 27.


Szentmise kezdése a tél időszakban 2017. 10. 22.

A téli időszakban szokásos módon a pénteki és szombati szentmisék 17.00 órakor kezdődnek.

Nyári időszámítás 2017. 04. 02.

Április 1-jétől a pénteki és szombati szentmisék 18.00 órakor kezdődnek.

II. Bordányi Jótékonysági Katolikus Bál 2017. 01. 10.

Advent és Karácsony szertartásainak, eseményeinek rendje 2016. 11. 20.

December 1-jén, csütörtökön 6.30-kor Rorate szentmise. Az adventi időszakban minden csütörtökön reggel lesz szentmise 6.30-kor.

December 10-én 16.00 órától karácsonyváró ünnepi koncertet ad templomunkban a Karolina iskola leánykara, ifjúsági vegyeskara és a Partiscum kórus.

December 16-án 17.00 órától az általános iskola hagyományos karácsonyi koncertje lesz a templomban.

December 24-én 21.00 órakor pásztorjáték, 21.30-kor szentmise.

December 25-én, 26-án a szokásos időpontban, 9.30-kor kezdődnek a szentmisék.

December 30-án a 17.00 órakor kezdődő szentmisén lesz a családok megáldása.

December 31-én 15.00 órakor hálaadó szentmise.

Bíró László püspök Bordányban 2016. november 4. 2016. 10. 28.

Téli időszámítás 2016. 10. 09.

Október 8-tól a pénteki és szombati esti szentmisék a téli időszakban szokásos rend szerint 17.00 órakor kezdődnek.

Családi nap 2016. 06. 10.

Medjugorjei Lelkinap 2016. 05. 14.

I. Jótékonysági Katolikus Bál 2016. 04. 11.

I. Jótékonysági Katolikus Bál

Bérmálás és elsőáldozás 2016. 04. 10.

Templomunkban május 8-án lesz a bérmálás, május 29-én pedig az elsőáldozás.

A húsvéti szertartások rendje 2016. 03. 22.

A húsvéti szertartások rendje:
Március 24. Nagycsütörtök: 16.00 óra
Március 25. Nagypéntek: 16.00 óra
Március 26. Nagyszomba: 18.00 óra
Március 27. Húsvétvasárnap: 9.30
Március 28 Húsvéthétfő: 9.30

Várunk Mindenkit szeretettel az I. Jótékonysági Katolikus Bálunkra! Részletek a plakáton! 2016. 03. 19.

Házasság hete 2016. 2016. 02. 09.

Karácsonyi hangulat 2015. 11. 20.

Adventi koszorúkötés 2015. 11. 19.

Meghívó 2015. 11. 19.

Hívom a családokat! - Bíró László püspök atya Bordányban 2015. 10. 05.

Téli időszámítás 2015. 09. 26.

Október 8-tól lesz változás a pénteki és a szombati miserendben a téli időszámítás miatt. Az esti szentmisék ezeken a napokon 17.00 órakor kezdődnek majd. A csütörtöki szentmise változatlanul 8.00-kor, a vasárnapi szentmise 9.30-kor kezdődik.

Elhunyt Gábor Imre a bordányi templom egykori plébánosa 2015. 09. 17.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, a Váci Egyházmegye, a Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan és a Rokonok a gondviselő Isten akaratát elfogadva tudatják, hogy

Gábor Imre
kiskunsági főesperes, kiérd. esp., ny. kerekegyházi plébános

életének 76., áldozópapságának 50. évében, 2015. szeptember 12-én a Szent Útravalóval megerősítve, szegedi kórházi ágyán váratlanul visszaadta lelkét Teremtőjének.

Az örökkéválóságba költözött Paptestvérünk lelki üdvéért 2015. szeptember 19-én, szombaton délelőtt 11.00 órakor mutatunk be koncelebrált engesztelő szentmisét a bordányi plébániatemplomban. Ezt követően megfáradt testét végakaratának megfelelően a feltámadás hitével és reményével a bordányi temetőben, szülei mellé helyezzük örök nyugalomra.

Elhunyt Oltártestvérünk 1940. augusztus 24-én született Pusztamérgesen. Vácott nyerte el a papszentelés kegyelmét 1966. június 19-én. Lelkipásztori szolgálatát káplánként kezdte meg Kiskunhalason. 1968-tól Galgamácsán, majd 1970-től Izsákon szolgálta Isten népét ugyanezen beosztásban. 1974-ben plébánosi kinevezést kapott az Ópusztaszeri Plébániára. 1977-ben a Bordányi Plébánia plébánosaként folytatta szolgálatát. 1988-tól dorozsmai kerületi esperesként segítette főpásztorát az egyházkormányzati szolgálatban. 1991-től a kiskunfélegyházi Sarlósboldogasszony Plébánia plébánosaként szolgálta szeretett híveit. 1992-től 1997-ig a Félegyházi Espereskerület espereseként volt főpásztora segítségére. 1994-ben érdemei elismeréseként tiszteletbeli kanonoki címet kapott. 1999-ben a Kerekegyházi Plébánia plébánosaként szolgálta a rábízottakat. Oldallagosan ellátta a Kunbaracsi Lelkészséget is. 2001-ben egészségi állapota miatt felmentést kapott a Kunbaracsi Lelkészség oldallagos lelkipásztori ellátása alól. Személye és hűséges szolgálata iránti megbecsülése jeleként főpásztora 2012-ben kinevezte a Kalocsai Főszékesegyházi Káptalan kiskunsági főesperesévé. 2013-ben nyugállományba vonult. Nyugdíjas éveit Bordányban töltötte.

„Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek!”
(Jn14,1)
Kalocsa, 2015. szeptember 15.

Az elhunyt végrendeletében azt kérte, hogy sírjára egy szál virágnál többet senki ne hozzon. A virágra szánt összeget az elhunyt a lelki üdvéért bemutatásra kerülő szentmisére kéri fordítani.

Tanévnyitó Szentmise és táskaszentelés 2015. 09. 03.

Kincskereső tábor 2015. 06. 25.

Te Deum - Tanévvégi hálaadó szentmise 2015. 06. 19.

Búzaszentelés 2015. 04. 22.

A búzaszentelés (latinul litaniae maiores) a határ, a búza- és gabonaföldek megáldásának szertartása a keresztény liturgiában. A római katolikus szokás szerint a szentelés időpontja Szent Márk napjához (vagy ehhez közel eső naphoz) kötődik, de a szertartásnak nincs kapcsolata Szent Márk evangelista ünnepéhez.

(Általában ez az az időpont, amikor az ősszel elvetett búza olyan fejlődési állapotban van, hogy a gabonarozsdák és más károsítók gyakran és könnyen támadják.) A hagyomány szerint körmenetet tartanak a vetés megáldásáért, a jó termésért és a természeti csapások elhárításáért. A búzatáblánál a szertartás része, hogy a pap a négy világtáj felé fordulva négy evangéliumi szakaszt énekel, annak jeléül, hogy az áldást az egész határ, sőt az egész világ búzavetésére kéri. A szentelt búza régóta megbecsült népi szentelmény. A hagyományokhoz tartozott, hogy koszorút készítenek a templom zászlóira, keresztjeire, sok helyen a kenyérkosárba is tesznek belőle, a megszentelt búzavetésből kitépnek egy szálat, melyet a férfiak a kalapjuk mellé tűznek, a nők pedig imádságos könyveikbe teszik.

„Nagy kár volna tehát, ha hagynánk feledésbe merülni, hiszen a hitben való erősödésünket és gyarapodásunkat is szolgálja. Őrizzük, ápoljuk ezt a tisztes hagyományunkat is féltő szeretettel. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ezt a Földet mi csak bérbe vettük az unokáinktól. Ezért kötelességünk azt minden szép hagyományunkkal együtt továbbadni nekik - ápoltan, tisztán és sértetlenül.” (Bognár Sándor)

Az elmúlt évben a Szent Márk Napi Hagyományőrző program keretében Bordányban is megelevenedett a búzaszenteléshez kapcsolódó körmenet, és a kültéri búzaszentelés hagyománya a tanyagondnoki szolgálat és az egyházközség együttműködése révén. Idén is megszervezésre kerül-e szép esemény 2015. április 26-án, vasárnap. Így a búzaszentelés és a szentmise nem a templomban lesz, hanem a Nagy Kálmánné féle Hermina tanyánál. (Mező dűlő 64.)

A program részletei:
8.30-tól: Gyülekező a templomnál
8.45: Indulás, körmenet a szentmise helyszínére
9.30: Kültéri szentmise, búzaszentelés

Sok szeretettel várunk mindenkit! A szentmise után 15 óráig számos programmal várja a tanyagondnoki szolgálat a kilátogatókat. Akiknek megterhelő a körmeneten való részvétel, azok számára a tanyagondnoki szolgálat munkatársai gépkocsival biztosítják a szentmise helyszínére való szállítást, majd a visszaszállítást is!

Édesanyák köszöntése 2015. 04. 22.

Május 3-án, vasárnap, a szentmisén köszöntjük a Boldogságos Szűz Máriát, mint mindnyájunk Égi Édesanyját, valamint a földi édesanyákat. Szeretettel hívunk és várunk minden édesanyát és nagymamát!

Közösségünk ünnepei a következő hónapokban 2015. 04. 22.

A DIADAL című film vetítése a Faluházban 2015. 04. 07.

2014 őszén mutattak be a magyar mozikban egy új, Medjugorjéval kapcsolatos filmet. A címe "A diadal – A harc elkezdődött – Medjugorje érintése".

A DIADAL felülmúl minden eddigi dokumentumfilmet, amelyet a medjugorjei Szűzanya-jelenésekkel kapcsolatosan napjainkig forgattak.

A "kötelezően megnézendő" jelző sem képes teljes mértékben kifejezni a mű lelki mélységét és a nézőkre gyakorolt hatását. A film a béke és a szeretet üzenetét hordozza. Minden egyes embernek értesülnie kellene arról a hatalmas kegyelemről, amely nap mint nap Medjugorje jóvoltából árad a világba. Az alkotás első kézből mutatja be egy fiatalember útkeresését, aki vallásos nevelést kapott, ám mindeddig nem rendelkezett a valódi hit adományával. A film rendkívül információ-gazdag, egyben szórakoztató, és az emberi lélek ritkán látott mélységeibe kalauzolja el a nézőt.

Sikerült egy egyszeri vetítési engedélyt szereznünk a kiadótól, így Bordányban is megtekinthető lesz a film! (magyar nyelvre szinkronizált narráció, 96 perc) A vetítés 2015. április 11-én, szombaton lesz a Faluházban 19 órától a szentmise után. Nagy szeretettel várunk mindenkit! A részvétel ingyenes!

Elhunyt Atlasz Henrik a bordányi templom egykori kántora 2015. 03. 29.

Téged Isten dicsérlek  
és hálát adok mindenért. 
[…]
Hogy megtarthattam a hitet,  
és megfuthattam a kicsik futását,
 és futva futhatok az Érkező elé,
 s tán nem kell a városba mennem
 a lámpásomba olajért,  hála legyen!
                                 Sík Sándor: Te Deum
 
In memoriam Atlasz Henrik
 
2015. március 27-én életének 82. évében elhunyt Atlasz Henrik, aki 18 éven át volt a bordányi Szent István király templom kántora.
 
Számára a kántorkodás a szó igazi, legmélyebb értelmében vett szolgálatot jelentette. 
 
Az indíttatást, a szükséges zenei alapokat pannonhalmi bencés gimnáziumi tanulmányai során kapta. Nyugdíjba vonulása után a családi kötelezettségek mellett életében ez lett a legfontosabb: küldetésnek tekintette a kántori munkát. Nem jelentett akadályt sem a távolság, sem az időjárás: a szolgálatot Kiskundorozsmáról hol busszal, hol autóval kijárva látta el. Nagy odaadással tanította a templomi énekkarnak a karácsonyi szertartások énekeit, a Passiót Húsvétkor. Lelkiismeretesen, fáradságot nem kímélve próbált, énekelt: szolgált – példát mutatva szűkebb és tágabb környezetének is.
2012-ben 80. születésnapján szentmise keretében köszöntötte az Egyházközség. 2013-ban itt ünnepelte 50. házassági évfordulóját ezzel is jelezve, hogy a bordányi templom, a bordányi Egyházközség milyen fontos számára.
 
A súlyos betegség váratlanul döntötte le, győzte le. Nyugodjon békében.                                                               
 

Máriapócsi kegykép Szegedre érkezik 2015. 03. 14.

Március 19-én A Máriapócsi kegykép magyarországi körútja alkalmából Szegedre érkezik.

Imádkozzunk a kegykép érkezésének és szegedi tartózkodásának kegyelmet adó jelenlétéért!

Részletes program:

15.00 A kegykép érkezése a Lechner téri kápolnához. Megérkezés után a kápolnában helyezik el.
- Kocsis Fülöp püspök Paraklisz imádságot végez (könyörgő ájtatosság az Istenszülő Szűz Máriához) a kegykép előtt. A szertartás ideje alatt lehetőség van értetőzésre (a kegyképet megérinteni), s mivel a templom előtti tér ki lesz hangosítva, minden érdeklődő bekapcsolódhat az imádságba.

16.00 A Paraklisz után a kegyképet gyalogosán viszik át az Alsóvárosi templomba (2,8 km).
Útvonal: Lechner tér - Madách utca – Takaréktár utca – Széchenyi tér – Kárász utca – Dugonics tér – Szentháromság utca – Mátyás tér.

17.00 A kegykép megérkezik a Mátyás téri templomba.
Elhelyezése után a paróchus, a helyi plébános, s a város képviselői köszöntik.

18.00 Római katolikus szentmise

19.00 Szent Efrém férfikar hangáhítata
Az együttes névadójáról, Szír Szent Efrémről (306-373) – akit már kortársai a „Szentlélek hárfája” megtisztelő címmel illettek – feljegyezték, hogy énekei, himnuszai sok embert vezettek vissza az „igaz útra”. A Szent Efrém Férfikar fő célja a bizánci rítusú keresztény világ vokális örökségének kutatása, bemutatása és népszerűsítése, a bizánci zene szépségének és misztériumának megismertetése elsősorban a magyar, valamint az európai közönséggel. Ugyancsak nagy hangsúlyt helyeznek az európai kortárs zene új kompozícióinak megszólaltatására és a magyar férfikari hagyomány (Liszt, Bartók, Kodály, Ligeti) ápolására. A Szent Efrém Férfikar 2002-ben alakult meg, s az utóbbi években Magyarország egyik legnépszerűbb vokális együttesévé, a kóruséneklés világának egyik egyed színfoltjává nőtte ki magát. Alapítója és művészeti vezetője a Liszt-díjas Bubnó Tamás. Az együttes tagjai kivételes hangi adottságokkal és zenei képzettséggel rendelkező énekesek.

20.00 Előre megszentelt áldozatok Liturgiája (Végzi: Kocsis Fülöp püspök)

22.00 Akhatisztosz himnusz éneklése

24.00 Nagy Esti Zsolozsma

01.00-06.00 Imacsoportok elmélkedése, Bibliaolvasás

06.00 Utrenye, reggeli istentisztelet (Végzi: Szaplonczay Miklós)

08.00 Római katolikus szentmise

10.00 Kapin István, a máriapócsi kegytemplom igazgatójának ismertetése a kegyképről

11.00 Imaóra, búcsúzás a kegyképtől

2015.03.20.

12.00 A kegykép elindul Nyíracsádba

Nagyheti szertartások időpontjai 2015. 03. 14.

Március 29. Virágvasárnap 9.30 szentmise

Április 2. Nagycsütörtök 16.30 órakor szentmise, Hálából az Oltáriszentség alapításáért, majd Szentségimádás

Április 3 Nagypéntek, 16.30 órakor lesz liturgia templomunkban!

A templom délután 2 órától nyitva lesz, lehetőség adódik a Szentsír látogatására. 16 órakor keresztúti ájtatosság, majd szertartásvégzés: olvasmányok, passió, hódolat a szent kereszt előtt, áldozás, utána közös imádság a szentsírnál és lehetőség lesz utána egyéni imádkozásra a szent sír előtt. Éljünk ezzel a lehetőséggel!

Április 4. Nagyszombaton reggel 8 órától egész nap nyitva lesz a templom. Alkalom a Szentsír látogatására. A feltámadási szertartás este 6 órakor kezdődik, jó idő esetén a templom körül feltámadási körmenet.

Április 5. Húsvétvasárnap 9.30 órakor lesz szentmise

Április 6. Húsvéthétfő 9.30 órakor lesz szentmise

Aktualitások 2015. 01. 20.

A Lourdes-i kilenced végzését február 2-án kezdjük.
A házszenteléseket Bordányban márciusban végezzük.
2015. január 1-jétől a vasárnapi szentmise 9.30-kor kezdődik.

Karácsonyi miserend 2014. 12. 21.

December 24-én, Szenteste a Pásztorjáték 22.00 órakor kezdődik, az Éjféli mise időpontja: 22.30. December 25-én, Karácsony napján csak 11.00 órakor, 26-án, Karácsony másnapján 7.30-kor lesz szentmise, december 31-én a hálaadó szentmise 15.00 órakor kezdődik.

Rorate misék rendje 2014. 12. 10.

Adventben - a karácsonyra való lelki felkészülés egyik lehetőségeként- a régi hagyományok felelevenítésével a csütörtöki szentmisék (december 4., 11., 18.) reggel 6.30-kor kezdődnek. A Rorate misék után közös reggelivel várjuk a hittanteremben a Híveket. Ezeken a napokon 8.00-kor nem lesz szentmise.

Szentmisék rendje december 12-13-14. 2014. 12. 07.

Az adventi lelkigyakorlatos szentmisék időpontja: december 12-én, pénteken 18.00 óra, 13-án, szombaton 18.00 óra, 14-én, vasárnap 11.00 óra. A lelkigyakorlatokat vezeti Nagy Róbert szőregi plébános atya.

Jubiláló házasok hálaadó szentmiséje 2014. 11. 03.

November 9-én, vasárnap 11.00 órakor hálaadó szentmisére várjuk a házasságkötésük jubileumát ünneplő házaspárokat és családtagjaikat, akik 5, 10, 15 ... évvel ezelőtt fogadtak egymásnak hűséget.

A hálaadás köszönet Isten felé, hogy együtt megérhették ezt a napot, mely megpecsételi a hosszú évek hűségét, szeretetét és kitartását.

A szentmise előtt gyónási lehetőség lesz.

Dr. Bíró László előadása Bordányban (2014.10.03.) 2014. 10. 24.

Zarándoklat Medjugorjéba 2014. 10. 05.

A Látogatás imacsalád szegedi csoportja zarándoglatot szervez Medjugorjéba
2014.10.13 - 2014.10.17-ig.
(5 nap, 4 éjszaka)
Autóbusszal, lelki vezetéssel

Részvételi díj:
Utazási költség: (40 fő esetén): 18.000 Ft + utasbiztosítás
Szállásdíj, étkezés: 80 Euró (4 éjszaka, 3 ebéd)

Indulás 13-án 5.30-kor Szegedről. Bordány, Zákányszék, Mórahalom felszállási lehetőséggel.

Érdeklődni lehet: a 06-30-621-63-75 telefonszámon (Jenei Györgyné)

Ülésrend az előleg befizetés időpontja alapján.