Szent István Egyházközség Bordány

A változások évtizede


Az új plébános Palya János lett. Fiatalos lendületével sokakat vezetett a krisztusi útra. Az ifjúság köréből énekkart szervezett, melynek neve Salve Regina lett. Gyakran énekeltek ifjúsági szentmiséken. Ifjúsági hittan-csoport is megalakult a vezetésével.

1992-ben az atyát felmentik a zsombói feladatok ellátása alól, és egyben megbízzák az üllési templom plébánosi feladatainak ellátásával.

Nem működhetett sokáig egyházközségünkben Palya János, mert 1993 június 31-én a tápiógyörgyei templom plébánosává nevezték ki.

1993. azért is jelentős éve az eddig Váci Egyházmegyéhez tartozó egyházközségnek, mert az egyházmegyei átszervezések miatt a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez csatolták Bordányt.

Palya János után Nagy Béla látta el a plébánosi teendőket. Vele érkezett Nagy Erzsébet is, aki a hitoktatásban segített. Az atya vezetésével került sor a templomtető teljes körű felújítására 1994 áprilisában. A nyár folyamán a sekrestyét is renoválták. Sajnos november közepétől Béla atya kórházba került, és helyettesíteni kellett. Az Egyházközségi Képviselőtestület tagjai oldották meg a helyettesítő atyák szállítását.

1995-ben elkezdődtek a templom villamos padfűtésének szerelési munkálatai. A novemberig elvégzett munka 833 000 Ft volt. Sajnos a plébános betegsége miatt további tárgyalásokra nem került sor. Szomorú eseményt kellett átélnie a bordányi híveknek 1996. január 6-án. Nagy Béla atya meghalt.

Január 25-től Cseh Zoltánt, zákányszéki plébánost bízta meg a püspök a bordányi plébánia oldallagos ellátásával. A hitoktatást a tanév végéig Nagy Erzsébet végezte, és óraadóként Farkas Csaba segített.

Júniusban megürült a plébánia, mert Nagy Erzsébet elköltözött. Az Egyházközségi Képviselőtestület úgy döntött, hogy egy családot foga be, akik a plébánián lakhatnak. Ennek fejében ellátják a felmerülő feladatokat és felvállalják az ifjúsági korosztályt. Augusztusban költözött be Tóth Károly és családja a plébániára. Szeptembertől a hitoktatást Tóth Károly és Farkas Csaba végezte. A kántori teendőket Atlasz Henrik végzi, aki önzetlenül teszi szebbé a szentmiséket.

Október végén útjára indult az ifjúsági közösség, változó létszámmal, középiskolás és főiskolás korosztállyal. Ezzel egy időben szerveződött meg újra az ifjúsági énekkar, mely tíz fővel kezdte meg próbáit. Krisztus Király ünnepén mutatkoztak be, amely után rendszeressé váltak a gitáros ifjúsági misék.

1997 március 13-án Gyula Endre püspök úr szentmise keretében akolitussá avatta Tóth Károlyt. Ezután több feladatot láthatott el Károly, mentesítve így Zoltán atyát. A fiatal házaspár sokat megtett az ifjúsági élet fellendítéséért pl.: zenés keresztút szervezése, ifjúsági szentmisék, ministráns hittan, előadás sorozat fiatal házaspárok részére, kézműves nap, stb.

Az 1997/98-as tanévben a hitoktatást Tóth Károly mellett Gyuris Ágnes kezdte el. 1997-ben újult meg a sekrestye, mert kifestették és új szekrénysor készült, amit a makói Medicor Bútor RT készített.

1998-ban nagy munka vette kezdetét. április 14-én megkezdődtek a már esedékessé vált templomfestés előkészítő munkái. A kipakolás után a kőművesek leverték 1 m magaságban a felpúposodott falat, majd vakolták. A villanyszerelői és egyéb javítási munkák után kezdődött a festés. Ezen idő alatt a hétvégi szentmiséket az általános iskola folyosóján tartották. A munkálatok május végére fejeződtek be. A segítőkész hívek buzgó munkájának köszönhetően két nap alatt visszaállt a templom régi rendje. A pünkösdöt így már a megújult templomban ünnepelték a hívek. A kivitelezés Windecker Sámuel és Sisák László nevéhez fűződik. Munkájukért kért összeg 960 000 Ft volt. Ezt az összeget több forrásból fedezte az egyházközség:

Polgármesteri Hivataltól (200 000 Ft), hívektől és a templompénztárból.

Újabb feladatok elé kellett néznie az Egyházközségi Képviselőtestületnek ez év nyarán, mert Tóth Károly családjával elköltözött Bordányból. Elkezdődött a lehetőségek keresése és felvetődött a kérdés: Hogyan tovább?

Huszárné Kunos Julianna kezdte meg a munkát szeptembertől. ő két gyermekével érkezett hozzánk. A plébánia ügyeinek intézése, a hitoktatás volt feladata. 1999-ben 8 alkalomból álló előadássorozatot szervezett az ATYA évének tiszteletére. Az előadások január 23-tól március 13-ig tartottak. A látogatottság elérte a 100 főt. A hívek nagy figyelemmel követték a beszédeket, és szeretetteljes hálájukat fejezték ki az atyáknak az előadások után. Augusztusban felújították az orgonát.

Szeptembertől új főállású hitoktatót köszönthetett a bordányi egyházközség Némedi Varga Ildikó személyében.

Az utolsó évtized a változások időszaka volt, az egyházközség életének. Reméljük, hogy a következő időszakok is termékenyek lesznek, és erősödünk a hitben is.


Vissza